Studiuj i buduj praktykę

 

 

Swoje zgłoszenia możecie przesyłać na adres:
praktyki@budimex.pl

Regulamin
Wniosek
Zaświadczenie dotyczące średniej ocen

Studiuj i buduj praktykę to program, w którym opłacamy Wam studia i zapewniamy zatrudnienie w Budimex na dogodnych warunkach. Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach? Wszystkie informacje znajdziesz poniżej.

O dofinansowanie może ubiegać się student III i IV roku studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej oraz I i II roku studiów drugiego stopnia w formie stacjonarnej na kierunku budownictwo i kierunkach pokrewnych.

 

Dofinansowanie pokryje koszty nauki na studiach w trybie zaocznym.

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów logistyki (dojazdów, noclegów, wyżywienia) ani kosztów dodatkowych związanych ze studiami (opłaty wpisowe, administracyjne, koszty podręczników i pomocy naukowych itp.).

Pierwszeństwo w rekrutacji o dofinansowanie mają studenci II roku studiów drugiego stopnia oraz osoby, które odbyły praktyki w firmie Budimex.

Dofinansowanie przysługuje na okres od dnia zawarcia umowy do uzyskania absolutorium przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  1. terminowego zaliczenia każdego semestru studiów  potwierdzonego
  2. oświadczeniem z Dziekanatu wskazującym średnią uzyskanych ocen,
  3. uzyskania absolutorium,
  4. uzyskiwaniu pozytywnej oceny pracy w Budimex SA w ramach okresowej oceny (Budimetr),
  5. pozostawiania w stosunku pracy z Budimex SA.

Budimex stworzy możliwości zatrudnienia Studenta niezwłocznie po pozytywnym przejściu rekrutacji do programu na stanowisko pracy oraz po przejściu  studenta na studia niestacjonarne, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem z uczelni.

Aktualności

Budimex navrhne a postaví rýchlostnú cestu S19 medzi Podgórzom a Kamieńom

9 sierpnia 2018 r. podpisaliśmy umowę z rzeszowskim oddziałem GDDKiA na realizację trasy liczącej ok. 10,5 km. Jest ona częścią szlaku Via Carpatia i obejmuje odcinek od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła). Ma powstać w ciągu 34 miesięcy.