Studiuj i buduj praktykę

 

 

Swoje zgłoszenia możecie przesyłać na adres:
praktyki@budimex.pl

Regulamin
Wniosek
Zaświadczenie dotyczące średniej ocen

Studiuj i buduj praktykę to program, w którym opłacamy Wam studia i zapewniamy zatrudnienie w Budimex na dogodnych warunkach. Chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach? Wszystkie informacje znajdziesz poniżej.

O dofinansowanie może ubiegać się student III i IV roku studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej oraz I i II roku studiów drugiego stopnia w formie stacjonarnej na kierunku budownictwo i kierunkach pokrewnych.

 

Dofinansowanie pokryje koszty nauki na studiach w trybie zaocznym.

 

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów logistyki (dojazdów, noclegów, wyżywienia) ani kosztów dodatkowych związanych ze studiami (opłaty wpisowe, administracyjne, koszty podręczników i pomocy naukowych itp.).

Pierwszeństwo w rekrutacji o dofinansowanie mają studenci II roku studiów drugiego stopnia oraz osoby, które odbyły praktyki w firmie Budimex.

Dofinansowanie przysługuje na okres od dnia zawarcia umowy do uzyskania absolutorium przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

  1. terminowego zaliczenia każdego semestru studiów  potwierdzonego
  2. oświadczeniem z Dziekanatu wskazującym średnią uzyskanych ocen,
  3. uzyskania absolutorium,
  4. uzyskiwaniu pozytywnej oceny pracy w Budimex SA w ramach okresowej oceny (Budimetr),
  5. pozostawiania w stosunku pracy z Budimex SA.

Budimex stworzy możliwości zatrudnienia Studenta niezwłocznie po pozytywnym przejściu rekrutacji do programu na stanowisko pracy oraz po przejściu  studenta na studia niestacjonarne, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem z uczelni.

Rekrutacja


1
Student składa następujące dokumenty aplikacyjne

Wniosek o dofinansowanie, CV, Zaświadczenie z dziekanatu o uzyskanej średniej ocen na studiach z ostatniego zakończonego semestru nauki.


2
Selekcja CV, wstępna rozmowa

aaaa


3
Przekazanie kandydata do odpowiedniego Rekrutera

aaaa

Aktualności

Budimex zaprojektuje i zbuduje drogę ekspresową S19 na odcinku Podgórze – Kamień

9 sierpnia 2018 r. podpisaliśmy umowę z rzeszowskim oddziałem GDDKiA na realizację trasy liczącej ok. 10,5 km. Jest ona częścią szlaku Via Carpatia i obejmuje odcinek od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła). Ma powstać w ciągu 34 miesięcy.

Zakończyliśmy przebudowę stacji Olszamowice: pociągi pojadą szybciej

Kontrakt o wartości prawie 45 mln zł obejmował zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W ramach prac Budimex zmodernizował infrastrukturę techniczną stacji, m.in. rozjazdy i sieć trakcyjną.  Dzięki temu zwiększyła się jej przepustowość, a pociągi będą mogły jechać z prędkością 200 km/h.

Podpisanie umowy na budowę centrum komunikacyjnego w Kielcach

Podpisaliśmy umowę z Zarządem Transportu Miejskiego w Kielcach na budowę centrum komunikacyjnego, polegającą na przebudowie, rozbudowie i modernizacji istniejącego zespołu Dworca Autobusowego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach. 

Zwycięski projekt w programie „Zmieniaj świat” wybrany!

Fundacja trzy czte ry! dzięki zdobyciu głównej nagrody w konkursie zorganizowanym przez Budimex z okazji jubileuszu 50-lecia, będzie mogła stworzyć pierwszą w Polsce szkołę, w której zajęcia odbywać się będą w lesie przez cały rok, bez względu na pogodę.

Ruszył program „Polecam Budimex”

Jako generalny wykonawca robót budowlanych w infrastrukturze, przemyśle i energetyce oraz budownictwie ogólnym rokrocznie rocznie zatrudniamy około 800 pracowników i jako pierwsza firma budowlana w Polsce uruchomiliśmy zewnętrzny program rekomendacji osób do pracy.

Budimex z tytułem Best Quality Employer 2020

Po raz kolejny zdobyliśmy tytuł Best Quality Employer 2020 przyznawany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

Pomoc w walce z koronawirusem

W tym trudnym dla wszystkich czasie pomagamy tym, którzy stoją na pierwszym froncie walki z wirusem, bo to od nich zależy nasze zdrowie.

Jak wygląda praca w firmie budowlanej Budimex?

Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową hasła: firmy budowlane praca mazowieckie, z pewnością pojawi się szereg odpowiedzi na to zapytanie. Dzieje się tak, ponieważ w Budimex oferty pracy aktualizujemy na bieżąco.

Kierownik robót drogowych w firmie Budimex

Jeśli pasjonuje Cię budownictwo liniowe, a praca jako Kierownik Robót Kubaturowych do Ciebie nie przemawia, to czas poszukać oferty pracy jako Kierownik Robót Drogowych!

Kierownik budowy w firmie Budimex

2Budimex S.A. to największa i najbardziej dynamiczna spółka giełdowa działająca w branży budowlanej w Polsce. Naszym głównym udziałowcem jest światowy lider w infrastrukturze transportowej -Ferrovial. Zatrudnia ponad 70 000 pracowników i działa w ponad 15 krajach na świecie.